Δραστηριότητες

Διδασκαλία παραδοσιακών χορών

Χώρος: Ιδιόκτητη αίθουσα συλλόγου, Ιουστινιανού 20-22, Αθήνα

Ημέρα: Κυριακή

Τμήματα: Παιδικό (Κυριακή 18:00), Ενηλίκων (Κυριακή 19:00)