Ο Σύλλογος

Ίδρυση του Συλλόγου

Ο σύλλογός μας με έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε το 1975 από την αγάπη των κατοίκων να μάθουν τις παραδόσεις, την ιδιαίτερη ιστορία τους και τον πολιτισμό των προγόνων τους. Το πλήρες όνομά του είναι Σύλλογος των εν Αθήναις και περιχώροις κατοίκων Παναγίας “Αδελφότητα Παναγίας” και στεγάζεται στην ιδιόκτητη αίθουσα του συλλόγου, στην οδό Ιουστινιανού 20-22, στο κέντρο της Αθήνας.

Σκοποί του Συλλόγου

Ο σκοπός του συλλόγου είναι επιμορφωτικός, εξωραϊστικός και αλληλοβοηθητικός.

Πιο συγκεκριμένα, η ανύψωση του πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων της Κουτσούφλιανης, η λήψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση, προώθηση και λύση προβλημάτων των κατοίκων του χωριού, η ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών και η διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης είναι μερικοί από τους κυριότερους σκοπούς του Συλλόγου.

Η διατήρηση, ενίσχυση και αναπαραγωγή των γλωσσικών στοιχείων, ηθών και εθίμων, η καλλιέργεια και η συνέχιση της Βλάχικης ιστορίας, των παραδόσεων και του εκπολιτιστικού πνεύματος των Βλάχων, βάσει των ιστορικών και λαογραφικών κειμένων και η τόνωση της αγάπης προς κάθε τι που αφορά το χωριό αποτελούν την κύρια ενασχόληση του Συλλόγου μας.

Ο Σύλλογος Αδελφότητας Παναγίας οργανώνει εκδηλώσεις στην Αθήνα και στο χωριό και διατηρεί δύο (2) χορευτικές ομάδες. Η διδασκαλία παραδοσιακών, και όχι μόνο, χορών γίνεται κάθε Σάββατο στην ιδιόκτητη αίθουσα του Συλλόγου.