Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αλεξίου Αλεξία
Αντιπρόεδρος: Μουχίκα Τασία
Γραμματέας: Παπανίκα Γιάννα
Ταμίας: Ζαμάνη Γιάννα
Κοσμήτορας: Κωστοβασίλη Δήμητρα
Μέλη: Μπάφου Γιάννα
Μουχίκα Δήμητρα