Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΔΡΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
“ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ”

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται από εκείνους που μένουν στην Αθήνα και γύρω από αυτή την περιοχή και κατάγονται από το χωριό Παναγία Καλαμπάκας, Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος των εν Αθήναις και Περιχώροις κατοίκων Παναγίας “Αδελφότητα Παναγίας” και με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΚΟΠΟΣ

Ο σύλλογος σκοπό έχει να αναπτύξει το πνεύμα όλων εκείνων που κατάγονται από την Παναγία και που μένουν στην Αθήνα και στην γύρω από αυτή περιοχή, να συσφίξει τους μεταξύ τους πατριωτικούς δεσμούς, να κάνει νόμιμες εκδηλώσεις για να βοηθήσει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της, να αξιοποιήσει τις φυσικές της ομορφιές, να βοηθήσει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των Ελληνοχριστιανικών Αρχών και Αληθειών, να ενισχύσει φτωχούς και ασθενείς εξασφαλίζοντάς τους τα απαραίτητα για να ζήσουν, να προικοδοτήσει τις άπορες κοπέλες, να βραβεύσει όλους τους αριστούχους μαθητές του Δημοτικού και Γυμνασίου, είναι δηλαδή ο σκοπός του επιμορφωτικός, εξωραϊστικός και αλληλοβοηθητικός.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Για να εκπληρωθούν οι παραπάνω σκοποί ο σύλλογος θα επιδιώκει να δημιουργήσει πόρους με εισφορές υποχρεωτικές ή προαιρετικές, με δωρεές ή εράνους, με λαχειοφόρες αγορές, συνεστιάσεις, επιδοτήσεις από το κράτος ‘η από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, με εκδρομές και με διάφορα άλλα νόμιμα μέσα.